Kistücsök Családi Napközi Hatvan

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet

Bemutatkozás

A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás részeként az Albert Schweitzer Kórházban dolgozók 3 év alatti gyermekei számára nyújt ellátást.

Kialakítására a nővérszálló épületének földszintjén akadálymentesített bejárattal, jól elkülönítetten, külön játszóudvar biztosításával került sor a TÁMOP-2.4.5-12/5-2012-0005 pályázat keretén belül.

A pályázati forrásból elnyert 28.544.559 Ft támogatási összeg lehetővé tette a funkciók szerinti kialakítást, így a gyermekek számára külön csoportszoba, pihenő (alvó) szoba, öltöző, egyéb kiszolgáló helyiségek állnak rendelkezésre. Az 5 fős csoportban 2 szakképzett pedagógussal biztosítjuk a gyermekek nevelését napi 9 órában.

Kiemelt célunk a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek, napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően családias környezetben, illetve a családi napközi törzsidején túl, bölcsődés korú gyermekek részére kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

Jövőképünk egy olyan családi napközi, ahol érzelmileg meleg, biztonságos egészséges környezetben, otthonosan mozgó, tevékeny gyermekek élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat. Ennek elérése érdekében a családi napközi dolgozói közös összefogással arra törekszenek, hogy korrekt, kiszámítható együttműködést alakítsanak ki a szülőkkel, családokkal, partnereikkel. Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Megfelelő környezeti feltételek és pedagógiai végzettséggel rendelkező szakképzett gondozók biztosítják a minőségi gyermekellátást és a fejlesztés magas színvonalát.

Időbeosztás

Napirend

715 - 800
Folyamatos érkezés, szabad játék
830 - 900
Reggeli
900 - 1000
Játék (kreatív játékok, versek és mondókák, mese, játékos torna, zenés foglakozás, kézműves foglalkozás, rajzolás, színezés, logikai foglalkozás, stb.)
1000 - 1015
Tisztálkodás, pelus csere, WC, öltözködés
1015 - 1045
Tízórai
1045 - 1140
Szabad levegőzés (időjárástól függően, vagy benti foglalkozás)
1140 - 1150
Tisztálkodás
1150 - 1220
Ebéd
1220 - 1240
Tisztálkodás (fogmosás, pelus csere, bilizés, WC)
1240 - 1445
Pihenőidő
1445 - 1515
Uzsonna, kézmosás
1515 - 1615
Játék, folyamatos hazaadás ( jó idő esetén udvaron játszás)

Hetirend

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Kézműves foglalkozások Zenés, dalos foglalkozások, szükség szerint logopédia Mozgás, koordinációs foglalkozások Mese és bábozás Természet ismeret

Aktualitások

Házirend

Az ellátott gyermekek köre: a hatvani Albert Schweitzer Kórházban dolgozó szülők, nagyszülők gyermekei, unokái. Családban élő gyermekek fogadása a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján legfeljebb 3 éves korig.

  1. „Kistücsök” Családi Napközi naponta reggel 715-től 1615 óráig fogadja a gyermekeket. Az ettől eltérő igényeket is rugalmasan kiszolgáljuk külön. Kérjük, hogy gyermekeik legkésőbb 800-ig érkezzenek meg, hogy ne zavarják a 830-kor kezdődő reggelizést.
  2. A családi napköziből a gyermeket csak a szülő (törvényes képviselő), vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. Váratlan akadály esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét.
  3. A napközibe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megtartása érdekében lázas (37,5 °C esetén már orvos lássa a gyermeket), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek (pl.: orrfolyás esetében sűrű váladékozás fertőzést jelez) a napközit nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a napközit haladéktalanul értesíteni kell!
  4. A gyermek felvételének feltétele, hogy az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta, és ezt oltási könyvével igazolni tudja.
  5. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a napköziben, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és a telefonszám. A változásokat kérjük közölni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét.
  6. A gyermek felgyógyulását követően a gyermek háziorvosának igazolását az üzenő füzetbe kérjük beíratni.
  7. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza a napközibe, a távolmaradás okát 24 órán belül közölje a gondozóval.
  8. A gyermekek saját ruhájukat használják, és szüleik gondoskodnak váltóruháról és megfelelő mennyiségű pelenkáról. A gyermek ágyneműjűről és ezek tisztán tartásáról a napközi gondoskodik.
  9. Egész napos ellátás esetén gondoskodunk a gyermek négyszeri étkezéséről. Az étkezést igénybe vevő gyermek szülője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles tájékoztatni az ellátást végző személlyel a gyermek étkezéssel kapcsolatos kialakult egyéni szokásait, esetleges ételallergiáját.
  10. A család és a napközi kapcsolatának szélesítése és erősítése érdekében lehetőséget adunk a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, az értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. A napközi kapuja mindig nyitva áll az érdeklődő szülők számára.

Gyerekszáj

Folyamatosan érkeznek a szülők gyermekeikért. Lucáért is jöttek, távozáskor valami szépet szeretne mondani (hogy is hallotta a felnőttektől?): „Isten veletek!”   

Játék közben Bertinek eszébe jut mit látott este fürdéskor. Rögtön közölte gondozónőjével: „Képzeld, este füstölt a karom!” 

Az idősebb gyermekek között gyakrabban előfordul, hogy vitatkoznak, próbálnak kiállni gondolataik mellett. Berti éppen állítja az igazát, mire a mellette ülő Kamilla már nem szólal meg, csak ingatja a fejét. Berti sértetten felcsattan: „Kamilla hajtogatja a fejét!”  

Tízóraizás közben cseresznyét ízlelgetnek a gyerekek. A kisebbeknek kimagoztuk, nehogy megakadjon a torkukon, az ügyesebbeknek felhívtuk a figyelmét, hogy maggal együtt adjuk a cseresznyét, próbálják meg kiszedni belőle. Berti a magozásra koncentrál, és közben megfogalmazza: „Kicsontozom a cseresznyét!”  

Az udvaron az idősebb gyermekek már fogócskáznak, bújócskáznak is. Kamilla maga után csalja Bertit, aki kedvesen válaszol: „Megyek drágám!” 

Egyik nap epret kínáltunk a gyerekeknek tízóraira. A gondozónő felkelti az érdeklődést az eper iránt: forgatja, elmondja, hogy milyen az alakja, majd leteszi a tányérba, hogy megkóstolják a gyerekek. Berti nézegeti jobbról-balról az epret, látja, hogy magvak is vannak benne és „szőrkék” is állnak ki belőle, majd megszólal: „Olyan, mint egy süni!” 

A gyermek életében a napirend, szokások óriási biztonságot adnak, eszerint tájékozódik, helyezi el magát az időben. Játék összerakodása után törökülésben várják, hogy mozogjunk, tornázzunk egy kicsit.

Éppen rakodjuk a játékokat, mikor Berti megszólal: „Kezdődik a törökülés?”

Az udvaron nagyon szeretnek játszani a gyerekek, sokszor nehézséget jelentett beterelni őket, ezért kitaláltuk, hogy ha meghallják az ebédre hívogató mondókát, nincs apelláta, indulunk befelé. Berti már sokallta az udvaron töltött időt ezért így kiáltott: „Ha Magdi néni mondja, hogy „libapecsenye” akkor megyünk be!” 

A csanában felütötte fejét a bárányhimlő járvány. Az egyik kedves szülő adott be HiGeen kézfertőtlenítőt, hogy ne terjedjen tovább. Előszeretettel használjuk még a gyermek sebeinek körül fertőtlenítésére is. A mosdó használat után alváshoz készülődve Berti kezébe nyomtam a fertőtlenítőt, hogy legyen szíves bevinni, és lefertőtlenítjük a lábát, hogy mielőbb begyógyuljon. Büszke örömmel vette kezébe, s közben forgatta a flakont, majd egy rövid idő múlva felfedező mosollyal mondta: „Ez a kézfertőtlenítő bárányhimlős!” 

Galéria

Átadó ünnepség

2013. augusztus 29. 41 kép

Anyák napja

Csoportképek

Gyereknap

Udvar

Húsvét

Farsang

Télapó

Karácsonyi zenei napok

Mindennapjaink

Kapcsolat

„Kistücsök” Családi Napközi

Cím:
3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 16.
Telefon:
+36-37/341-033 / 189-es mellék
E-mail:
korhaz@askhatvan.hu
Működtető:
Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet