Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ)

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:

Szécsiné Fazekas Márta

Telefonszám: 06/20/4899-539

(melyen elérhető: hétfőtől csütörtökig 08.00 – 16.30, pénteken 08.00 – 14.00)

E-mail: marta.szecsine@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra helye, időpontja:

Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet, Hatvan

intézeti jogász irodája

Minden hónap első és harmadik keddjén 12:30-14:30 óráig

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06-80-620-055

Honlap: www.ijsz.hu

E-mail: obdk@obdk.hu

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36-20-4899-614.

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer

+36-20-4899-614 erhalten.

Skip to content