Egészségügyi szociális munka

A szociális munkás megtalálható a Nővérszálló épületében.

Telefonos elérhetősége: 06/37 341-033/265-ös mellék.

A kórházban fekvő beteg részére lehetővé teszi a szociális és mentálhigiénés szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

A szociális szolgáltatásban igénybe vehető segítségnyújtás formái:

A beteg otthonában nyújtott szolgáltatások, amelyek előkészítésére a kórházban kerül sor:

– Házi segítségnyújtás
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– Otthoni ápolás
– Támogató szolgáltatás
– Szociális étkezés

Intézeti szolgáltatások:

– Idősek otthoni elhelyezkedés segítése
– Pszichiátriai otthonban történő elhelyezés
– Gondozóházi elhelyezkedés segítése
– Ápolási osztályra való bekerülés segítése

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

– Családi pótlék ügyintézés
– Fogyatékossági támogatások
– Segély igénylés
– Rokkantsági nyugdíj igénylése
– Közgyógyellátás
– Adományközvetítés

Mentálhigiénés szolgáltatások:

– Egyéni mentálhigiénés segítő beszélgetés
– Segítő beszélgetés a hozzátartozókkal
– Csoportos foglalkozások
– Programok a “burn out” megelőzésének segítésére

Skip to content