Minőségpolitikai nyilatkozat

A betegek egészségügyi ellátásában világszerte törvényszerű igény a minőségi színvonal folyamatos emelése. A betegellátás minden szereplőjének közös érdeke, hogy az egészségügyi szolgáltatás folyamatában a hatékonyság, a gazdaságosság és a minőségi színvonal növekedése egyidejűleg valósuljon meg.

Hazánkban az 1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről rendeli el, hogy a betegellátási tevékenység minőségét intézményi minőségügyi politikának és minőségügyi rendszernek kell garantálnia.

A kórház felső- és középszintű vezetése, valamint minden dolgozója, ezen nyilatkozatban kívánja a minőség javítására, folyamatos fejlesztésére irányuló elkötelezettségét és részvételét megerősíteni.

A vezetőség kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a kórház teljes működésében megvalósítja a minőségirányítás MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabványra és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 nemzeti követelményeire alapozott rendszerét, és biztosítani kívánja annak folyamatos működését, továbbfejlesztését.

– A fejlesztési döntések és fő folyamatok kockázat alapú megközelítésével csökkenteni kívánjuk a bizonytalanság hatásait.
– Az intézmény a nyújtott egészségügyi szolgáltatások tervezése és kivitelezése során kiemelt figyelmet fordít a betegbiztonságra.
– A betegelégedettség tervezett mérése, a felmérés alapján hatékony intézkedések meghozatala a betegelégedettség szinten tartására vagy növelésére.
– Az élelmezés területén a HACCP rendszer működtetése.
– A szakmai munka feltételeinek biztosítása.
– A betegellátás színvonalának emelése pályázati erőforrások hatékony kihasználásával.
– Munkatársaink képzésének támogatása.
– Indikátorok eredményeinek figyelésével a folyamatok javítása.

A kórház által nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos javítása a felső- és középszintű vezetés felelőssége, állandó feladata.

Mindamellett a kitűzött célok elérése érdekében nélkülözhetetlen, hogy valamennyi kórházi dolgozónk elkötelezetten vegyen részt ebben a munkában. Ennek érdekében a vezetőség kiemelt figyelmet fordít a munkatársak minőségügyi képzésére.

A fenti minőségpolitikai nyilatkozatot magunkénak érezzük, tartalmával azonosulunk.

Hatvan, 2017. június 01.

Skip to content