Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Alapadatok_201707_V 

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti-felepites-Kozzeteteli_lista_1_2_pont

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetok_neve_elerhetosege_202007_2

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend *

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége *

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai *

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke *

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai *

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye *

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve *

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Felettes_szerv_elerhetosegei_V

Archívum: Felettes_szerv_elerhetosegei_V(1)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (módosítva: 2020.03.10.)  adatkezelesi_es_adatvedelmi_szabalyzat_2020_03_10

Szervezeti és Működési Szabályzat (módosítva: 2020.06.11.) Szervezeti_es_Mukodesi_Szabalyzat_2020_06_11

Alapító Okirat (módosítva: 2019.06.06.) alapito_okirat_20190606

A szervre vonatkozó alapvető törvények (módosítva: 2019.03.05.) a_szervre_vonatkozo_alapveto_torvenyek_20190305

A szervre vonatkozó alapvető rendeletek A_szervre_vonatkozo_alapveto_rendeletek_V

Arhívum

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (módosítva: 2019.01.16.) Adatkezelesi_es_adatvedelmi_szabalyzat_ 2019_01_16

Alapító Okirat (módosítva: 2018.09.10.) alapito_okirat_20180910

A_szervre_vonatkozo_alapveto_torvenyek.pdf A_szervre_vonatkozo_alapveto_torvenyek_V

Adatkezelesi_es_Adatvedelmi_Szabalyzat_2018_05_25.pdf  Adatkezelesi_es_Adatvedelmi_Szabalyzat_2018_05_25

Adatkezelesi_es_adatvedelmi_Szabalyzat_2016_03_01.pdf Adatkezelesi_es_adatvedelmi_Szabalyzat_2016_03_01_V

Szervezeti és Működési Szabályzat (2019.06.18.) Szervezeti_es_Mukodesi_Szabalyzat_2019_06_18

szervezeti_mukodesi_szabalyzat_2018_08_15_V.pdf szervezeti_mukodesi_szabalyzat_2018_08_15_V

szervezeti_mukodesi_szabalyzat_2017_09_21_V.pdf  szervezeti_mukodesi_szabalyzat_2017_09_21_V

Szervezeti_Mukodesi_Szabalyzat_2016_11_15_V.pdf  Szervezeti_Mukodesi_Szabalyzat_2016_11_15_V

2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven *

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai *

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről *

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Térítési díj szabályzat (módosítva: 2019.07.09.) Teritesi_Dij_Szabalyzat_2019_07_09

Arhívum

Térítési díj szabályzat (módosítva: 2018.08.06.)  Teritesi_Dij_Szabalyzat_2018_08_06

Teritesi_Dij_Szabalyzat_2018_04_09_V.pdf Teritesi_Dij_Szabalyzat_2018_04_09

Teritesi_dij_szabalyzat_2017_06_19_V.pdf  Teritesi_dij_szabalyzat_2017_06_19_V

Teritesi_dij_szabalyzat_2016_11_V.pdf  Teritesi_dij_szabalyzat_2016_11_V

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatkezelesi_es_adatvedelmi_szabalyzat (módosítva: 2019.01.16.) Adatkezelesi_es_adatvedelmi_szabalyzat_ 2019_01_16(1)

Adatbazisok_leiro_adatai (módosítva: 2019.01.29.) Adatbazisok_leiro_adatai_A3

Archívum

Adatkezelesi_es_Adatvedelmi_Szabalyzat_2018_05_25.pdf Adatkezelesi_es_Adatvedelmi_Szabalyzat_2018_05_25(1)

Adatkezelesi_es_adatvedelmi_Szabalyzat_2016_03_01_reszlet_V.pdf Adatkezelesi_es_adatvedelmi_Szabalyzat_2016_03_01_reszlet_V

Adatkezelesi_es_adatvedelmi_Szabalyzat_2015_03_10_reszlet_V.pdf Adatkezelesi_es_adatvedelmi_Szabalyzat_2015_03_10_reszlet_V

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke *

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza *

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától *

2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények *

2.11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Meghirdetett munkakör (módosítva: 2020.05.13.)  meghirdetett_munkakor_20200513

Arhívum

Meghirdetett munkakör (módosítva: 2020.03.11.) meghirdetett_munkakor_20200311

Meghirdetett munkakör (módosítva: 2019.11.21) meghirdetett_munkakor_20190116

Meghirdetett munkakör (módosítva: 2019.01.16)  2017_2018_evben_meghirdetett_allashelyek_20180914

2017_2018_evben_meghirdetett_allashelyek_20180914.pdf 2017_2018_evben_meghirdetett_allashelyek_20180914(4)

2017_2018_evben_meghirdetett_allashelyek_20180406.pdf 2017_2018_evben_meghirdetett_allashelyek_20180406

2015_2016_evben_meghirdetett_allashelyek_3_V_20160715.pdf 2015_2016_evben_meghirdetett_allashelyek_3_V

2015_2017_evben_meghirdetett_allashelyek_V_20171018.pdf 2015_2017_evben_meghirdetett_allashelyek_V

2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Kozérdekű Adatok Megismerésének Kezelésének Szabályzata (módosítva: 2019.03.10) Kozerdeku_Adatok_Megismeresenek_Kezelesenek_Szabalyzata_2019_03_10

Adatvedelmi_felelos.pdf Adatvedelmi_felelos_20180525

Arhívum

kozerdeku_adatok_megismeresenek_kezelesenek_szabalyzata_2018_02_01.pdf kozerdeku_adatok_megismeresenek_kezelesenek_szabalyzata_2018_02_01

2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk *

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közlemény (módosítva: 2019.01.17.) kozerdeku_statisztika_2019

Arhívum

Közlemény_2017 kozlemeny_2017_V

kozlemeny_V.pdf kozlemeny_V

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél *

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek *

2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kultúrális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével *

2.20. A 19. sor szerinti közadatok és kultúrális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata *

2.21. A 19. sor szerinti közadatok és kultúrális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen *

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás *

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése *

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kultúrális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege *

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére *

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

KÖLTSÉGVETÉS

elemi_koltsegvetes_2014.pdf 01_elemi_koltsegvetes_2014_V

elemi_koltsegvetes_2015.pdf 02_elemi_koltsegvetes_2015_V

elemi_koltsegvetes_2016.pdf 05_elemi_koltsegvetes_2016_V

elemi_koltsegvetes_2017.pdf 07_elemi_koltsegvetes_2017_V

elemi_koltsegvetes_2018.pdf 09_elemi_koltsegvetes_2018

elemi_koltsegvetes_2019.pdf (módosítva: 2019.01.09.) elemi_koltsegvetes_2019

elemi_koltsegvetes_2020.pdf elemi_koltsegvetes_2020

BESZÁMOLÓK

koltsegvetes_besz_2013.pdf 03_koltsegvetes_besz_2013_V

koltsegvetes_besz_2014.pdf 04_koltsegvetes_besz_2014_V

koltsegvetes_besz_2015.pdf 06_koltsegvetes_besz_2015_V

koltsegvetes_besz_2016.pdf 08_koltsegvetes_besz_2016_V

koltsegvetes_besz_2017.pdf 10_koltsegvetes_besz_2017

koltsegvetes_besz_2018.pdf koltsegvetes_besz_2018_V

koltsegvetes_besz_2019.pdf 2019_evi_koltsegvetesi_beszamolo

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám, bérek, juttatások, költségtérítés (módosítva: 2020.05.13.) Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20200513

Arhívum

Létszám, bérek, juttatások, költségtérítés (módosítva: 2020.03.11.) Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20200311

Létszám, bérek, juttatások, költségtérítés (módosítva: 2019.11.21.) Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20191121

Létszám, bérek, juttatások, költségtérítés (módosítva: 2019.01.16.) Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20190116

Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20180914.pdf Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20180914

Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20180406.pdf Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_20180406

Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_2_V_20160411.pdf Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_2_V

Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_3_V_20171018.pdf Letszam_berek_juttatasok_koltsegterites_3_V

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond *

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5M_feletti_szerzodesek_2018 (módosítva: 2019.01.17.)  5M_feletti_szerzodesek_2018

Arhívum

Szerződések_2017 javitott_5M_feletti_szerzodesek_20180917

Szerzodesek_2016 kozzeteteli_5M_feletti_szerzodesek_V

Szerzodesek_2015_V.pdf Szerzodesek_2015_V

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) *

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések *

3.7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Kozzetételi 3M feletti szerződések (módosítva: 2019.01.17) Kozzeteteli_3M_feletti_szerzodesek_20190117

Arhívum

kozzeteteli_3M_feletti_szerzodesek_20180405_palyazat.pdf kozzeteteli_3M_feletti_szerzodesek_20180405_palyazat

3M_feletti_szerzodesek_komplett_20160725 3M_feletti_szerzodesek_komplett_V

3M_feletti_szerzodesek_komplett_20170707 3M_feletti_szerzodesek_komplett_20170707_V

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok Negyedévente elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2014. évi közbeszerzési terv 2014_evi_kozbeszerzesi_terv_2_V

2015. évi közbeszerzési terv 2015_evi_kozbeszerzesi_terv_2_V

2016. évi közbeszerzési terv 2. módosítás  2016_evi_kozbeszerzesi_terv_3_V

2017. évi közbeszerzési terv 2017_evi_kozbeszerzesi_terv_3_V

2017. évi közbeszerzési terv 1. módosítás 2017_evi_terv_nyilvanos_1_sz_modositas_V

2017. évi közbeszerzési terv 2. módosítás 2017_evi_terv_nyilvanos_2_ sz_ modositas_V

2017. évi közbeszerzési terv 3. módosítás 2017_evi_terv_nyilvanos_3_ sz_ modositas_V

2017. évi közbeszerzési terv 4. módosítás 2017_evi_terv_nyilvanos_4_sz_mod_20171010_V

2018. évi közbeszerzési terv 2018_kozbeszerzesi_terv_honlap_1_valtozat

2018. évi közbeszerzési terv 1. módosítás kozbeszerzesi_terv_1sz_mod_20180626

2019. évi közbeszerzési terv kozbeszerzesi_terv_2019

2019. évi közbeszerzési terv 1. módosítás 2019_evi_terv_nyilvanos_1_sz_modositas

2019. évi közbeszerzési terv 2. módosítás  2019_evi_terv_nyilvanos_2_sz_modositas_V

2019. évi közbeszerzési terv 3. módosítás 2019_evi_terv_nyilvanos_3_sz_modositas_V

2020. évi közbeszerzési terv kozbeszerzesi_terv_2020

2018. évi statisztikai összegzés

– Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 2018_eves_statisztikai_osszegezes_klasszikus_ajanlatkerok

2017. évi statisztikai összegzés

– Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 17_az_eves_statisztikai_osszegezes_klasszikus_ajanlatkerok_1

2016. évi statisztikai összegzés

– Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában eves_statisztikai_osszegezes_klasszikus_ajanlatkerok_2017

2015. évi statisztikai összegzés

– Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 17._Az_eves_statisztikai_osszegezes_klasszikus_ajanlatkerok_V

– 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 11._melleklet_V

A *-gal megjelölt tételek esetén az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnek nincs közzétételi kötelezettsége

Skip to content